Γ. Κοντογιώργης: Η Συριζαία Αριστερά ως το τελευταίο καταφύγιο της κομματοκρατούμενης αιρετής μοναρχίας στην πορεία προς την αφάνεια της χώρας. Στην Ελλάδα η αιρετή μοναρχία έχει εκφυλισθεί σε μια δυναστική κομματοκρατία. Στο σύστημα αυτό τα τρωκτικά απόβλητα που θητεύουν στα καταγώγια των δημόσιων θεσμών ηγεμονεύουν και νέμονται την χώρα με όχημα το κράτος. Το κράτος προσλαμβάνεται και λειτουργεί ως ιδιωτικός χώρος των δημοσιώνων της κομματοκρατίας. Το κράτος στο σύνολό του, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, η νομοθεσία, η διοίκηση, οι θεσμοί ασφάλειας και η δικαιοσύνη χρειάζονται την επείγουσα εκ βάθρων ανασυγκρότηση με πρόσημο τον εξαναγκασμό της πολιτείας να πολιτεύεται με γνώμονα τον κοινό και περαιτέρω το εθνικό συμφέρον. ¨Όσο αυτό δεν γίνεται η Ελλάδα του πολιτισμού θα καταβυθίζεται στον Άδη της ανυπαρξίας και τα πολιτικά απόβλητα που ανδρώθηκαν στους σκοτεινούς προθαλάμους των παρατάξεων/καταληψιών των πανεπιστημίων θα διαφεντεύουν ως συμμορίες τον ελληνισμό. Το σύστημα αυτό δεν διορθώνεται καταργείται ή ανατρέπεται. Αλλιώς θα συμπαρασύρει σε πολύ λίγο χρόνο τη χώρα στην ανυπαρξία. Στο κλίμα αυτό οι όποιες εκλογές (ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές ή εθνικές) χρησιμεύουν μόνον ως μέσον νομιμοποίησης της κομματοκρατούμενης αιρετής μοναρχίας» (TV100-020519)

Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαΐου 2019

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: