Αρχίζει από την Τρίτη 26 Νοεμβρίου η σειρά διαλέξεων του Γιώργου Κοντογιώργη με θέμα: Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία και το κράτος | Ο κόσμος της εποχής μας αντιμέτωπος με το παρελθόν και το μέλλον

Ημερομηνία/Ώρα
26/11/2019
18:00 – 20:00
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη
Η πολιτική και η οικονομία ως φαινόμενα και η πολιτειακή τους θέσμιση. Η σχέση κοινωνίας, κράτους και πολιτείας στο ισοζύγιο της εξέλιξης. Η ελευθερία ως μέτρο στην τυπολογία των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων.
26 Νοεμβρίου 2019
3,10,17 Δεκεμβρίου 2019
Τρίτη, 18:00 – 20:00

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: