Γιώργος Κοντογιώργης, Διάλεξη για το αδιέξοδο του πολιτικού συστήματος της εποχής μας και τη μετάβαση των κοινωνιών στο μέλλον , 19/4/2019
https://www.facebook.com/groups/258591384825561/permalink/314937259190973/

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: