Δός μοι τούτον τον ξένον-Σίσσυ Κόσσυβα και Γεώργιος Κοντογιώργης
Δημοσιεύτηκε στις 10 Νοε 2015

Ο κ. Γεώργιος Κοντογιώργης συνομιλεί με την Σίσσυ Κόσσυβα για την πολιτική ως επιστήμη και ως κοινωνικό γεγονός

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: