Το πολυγραφότατο και εξαιρετικά αξιόλογο συγγραφικό έργο του ξεχωριστού Λευκαδίτη, Καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης, κυρίου Γιώργου Κοντογιώργη, παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Κων. Κάτσενος.

Τον καθηγητή τον κατατάσσει στους Τιτάνες της εγχώριας και διεθνούς διανόησης (Το άρθρο προέρχεται από Τα Νέα της Λευκάδας, αρ. φύλλου 1688/13-05-2022)

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: