Κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες σε Β΄ έκδοση το βιβλίο που ανέδειξε σε ανύποπτη στιγμή τις ιδεολογικές αλχημείες των προσαρτηματικών μηρυκαστικών της ελληνικής διανόησης και της διεθνούς των γυρολόγων της ιστορίας. Ο Χομπσμπάουμ ως παράδειγμα προκρούστειας μεθάρμοσης του εθνικού φαινομένου στο διατακτικό του ηγεμόνα και τα ιθαγενή βαθυστόχαστα παραγγέλματά του

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: