Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την απελευθέρωση της ανθρώπινης σκέψης από τις «βεβαιότητες» που δημιούργησε ο δυτικο-ευρωπαϊκός Διαφωτισμός. Μία από αυτές είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η νεωτερική σκέψη διατείνεται ότι πέτυχε το θαύμα: το σύστημά της, που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό, θεωρεί ότι συγκεντρώνει και τα δύο στοιχεία στους κόλπους του, τη στιγμή που, ούτως ή άλλως, δημοκρατία και αντιπροσώπευση είναι πολιτείες ασύμβατες μεταξύ τους.

Οι θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν το πλαίσιο της προσέγγισης είναι:

α) Ο σκοπός και οι αρχές της δημοκρατίας, εν προκειμένω η καθολική ελευθερία.
β) Το σύστημα, στο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πεδίο, που καλείται να εμπραγματώσει το σκοπό του δημοκρατικού προτάγματος.
γ) Η θέση της δημοκρατίας στην τυπολογία των πολιτειών. Η δημοκρατία απέναντι στην αντιπροσώπευση και στα προ-αντιπροσωπευτικά συστήματα.
δ) Οι ιδεολογικές/γνωσιολογικές παλινωδίες που επιχειρούν να πείσουν ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι συνάμα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
ε) Ο “τόπος” και ο “χρόνος” της δημοκρατίας. Σε ποιον κόσμο (κοσμοσύστημα) και σε ποιά φάση (ιστορική εξέλιξη) των κοινωνιών εμφανίζεται η δημοκρατία. Ποιά είναι η εξελικτική τάξη των πολιτειών.

Βιβλιογραφικές αναφορές:
1) Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημοκρατία και αντιπροσώπευση, Πατάκης, Αθήνα, 2007
2) Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004
3) Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, Παρουσία/Αρμός, Αθήνα, 2008
4)12/2008. Οι νέοι, η ελευθερία και το κράτος, Ιανός, Αθήνα, 2009
5) Το ελληνικό κοσμοσύστημα. Η κρατοκεντρική περίοδος της πόλης, Σιδέρης, Αθήνα, 2006
6) Οικονομικά συστήματα και ελευθερία, Σιδέρης, Αθήνα, 2011
7) Περί έθνους και ελληνικής συνέχειας, Ιανός, Αθήνα, 2011
8) Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος, Πατάκης, Αθήνα, 2012

- Διατηρείται το δικαίωμα αναδημοσιεύσης του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο, με απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται η παρούσα ιστοσελίδα και ο συγγραφέας ως πηγή. -

Κοινοποίηση: